Trajnost – Sustainability

Se srečujete z vprašalniki svojih kupcev ali bank glede vaše trajnostne strategije ali poročanja ESG kazalnikov?
Potrebujete praktično strokovno pomoč pri vprašanjih povezanih s trajnostjo?
Ali bodo trajnostno uspešna organizacija tudi finančno uspešneje poslovala?
Potrebujete izračun ogljičnega odtisa?
So vaši proizvodi predmet predpisov o okoljskem načrtovanju in poročanju?

Kako do učinkovitega trajnostnega poročanja?
Bi želeli poročati o okoljskih, družbenih in upravljavskih merilih v vaši organizaciji, pa ne veste kako?
Kako graditi strategijo ESG?

Trajnostna strategija

Trajnostno delovanje ni več modna muha, ampak je postala nujnost. Ne le zakonske zahteve, tudi pričakovanja deležnikov narekujejo organizacijam, katerih merila morajo biti jasno začrtana in izkazovana, da na osnovi ocene stanja in možnosti, sprejmejo ustrezne strategije za dolgoročno uspešno poslovanje. Za vlagatelje, javnost ali zakonodajalce ne bo zadostovala le osredotočenost na finančni izkaz preteklega delovanja in skladnost z zakonodajo. Potrebno se bo osredotočiti na to, ali vsebina poročil natančno odraža prizadevanje organizacije za trajnost, kako se ta prizadevanja nanašajo na dolgoročno ustvarjanje vrednosti in kakšen vpliv ima to na vlagatelje. Razmišljanje na osnovi trajnostnega delovanja lahko pripelje do novih poslovnih modelov.

Pot do trajnostnega delovanja organizacije ni vedno dolga in trnjeva. Pravo razumevanje delovanja in analitika podatkov o trajnostnem delovanju (npr. ESG) vam lahko pomagata pri pripravi poročil za vlagatelje, izvajanju načrtov za razogličenje, obvladovanje podnebnih tveganj in pripomoreta k dolgoročnemu uspešnemu načinu delovanju organizacije.

Nudimo:

 • Oceno trenutnega stanja in analizo razkoraka do najboljših praks
 • Svetovanje o strateških in operativnih ukrepih za zeleni prehod
 • Vzpostavitev ciljev trajnostnega delovanja in spremljanje kazalnikov
 • Asistenco pri pripravi poročil o trajnostnem razvoju (ESG, CSRD, GRI)
 • Pripravo trajnostne strategije do razogljičenja

Okoljski odtis organizacije

Okoljski odtis je kazalnik trajnostnega razvoja, s katerim ocenimo vpliv organizacije na naš planet. Povečanju okoljskega odtisa največ prispeva ogljični odtis, ki predstavlja količino izpustov emisij ogljikovega dioksida (CO2) in drugih toplogrednih plinov ter je posledica porabe energentov.

Nudimo:

 • Izvedbo individualnih izobraževanj o okoljskem (ogljičnem) odtisu, ki je prilagojena za vas.
 • Izdelavo izračunov in metodoloških poročil, s pomočjo katerih nadzirate povzročene emisije in zmanjšate svoj okoljski (ogljični) odtis. Priskrbimo vam tudi verifikacijo izračuna ogljičnega odtisa.
 • Svetovanje pri ukrepih za zmanjšanje okoljskega odtisa.

Okoljski odtis proizvoda

Okoljski odtis proizvoda je tisti kazalnik, s katerim lahko ocenimo vpliv proizvoda v posameznih fazah življenjske dobe na naš planet.

Nudimo:

 • oceno vplivov faz življenjskega cikla proizvoda na naš planet (LCA)
 • ogljični odtis dejavnosti ali izdelka,
 • svetovanje pri okoljski zasnovi izdelka (eco-design) in zagotavljanju skladnosti (Ecodesign Implementing Measures)
 • asistenca pri pridobitvi okoljske deklaracije proizvoda (EPD).

In kako veste, če ste že trajnostno delujoči? Kontaktirajte nas za pripravo ocene stanja trajnostnega delovanja!

Na osnovi ugotovitev ocene stanja vam pripravimo individualen program aktivnosti za prehod na višji nivo trajnostnega delovanja.