SUREHUB
Stičišče strokovnjakov za svetovanje podjetjem, da (p)ostanejo odporna, trajnostno naravnana in usmerjena v ljudi.

Priča smo velikim spremembam in zaradi novih okoljskih, družbenih in makroekonomskih okoliščin prehajamo v obdobje Industrije 5.0. Potrebno bo zagotoviti odpornost na spremembe v poslovnem okolju in agilnost delovanja organizacij, vključiti trajnostne vidike v poslovne strategije in usmeriti konkretne korake v razvoj človeškega potenciala.

SUREHUB vas podpre pri:

1. TRAJNOSTI

 • prehod v krožno gospodarstvo
 • vključitev v prihajajoči ESG sistem poročanja
 • okoljska in biološka sprejemljivost materialov in proizvodov
 • analiza življenjskega cikla (LCA)

2. ODPORNOSTI

 • odporni tržni pristopi/poslovni modeli
 • inoviranje, hitro prototipiranje
 • tehnična skladnost proizvodov
 • digitalizacija-avtomatizacija-robotizacija
 • agilni sistemi vodenja
 • informacijska in kibernetska varnosti

3. USMERJENOSTI NA LJUDI

 • razvoj kompetenčnih modelov s poudarkom na zelenih in digitalnih kompetencah
 • reskilling in upskilling
 • sodelovanje človeka in tehnologije
 • varno delovno okolje in wellbeing

SUREHUB = SUstainability – REsilience – HUman-centric – Businesses

SUREHUB je vozlišče/platforma, ki povezuje interdisciplinarna ekspertna znanja za praktično uporabo v industriji, da bi le-ta v zahtevnih časih ostala uspešno delujoča, se razvijala skupaj s potenciali ljudi in omogočala vzdržno trajnostno delovanje.