Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

V SuReHuB-u spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene na kakršenkoli način, skrbno varovali. 

Podatke varujemo v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in zakonom o varstvu osebnih podatkov.

SuReHuB obdeluje naslednje podatke:

  • Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, telefonska številka, e-pošta)
  • Podatki o uporabi naše spletne strani (analitika)
  • Podatki, ki jih potrebujemo za sklenitev pogodb o sodelovanju in za izpolnitev pogodbenih obveznosti ter izvajanje storitev. 

Vaše osebne podatke bo SuReHuB obdeloval zgolj za namene, za katere jih je pridobil in jih ne bo obdeloval za namene, ki niso združljivi z nameni, za katere so bili zbrani. Ti nameni so:

  • pogodbena ureditev poslovnega sodelovanja,
  • izvajanje aktivnosti, določene s pogodbo o sodelovanju,
  • komunikacija z izvajalci, podizvajalci in drugimi kontaktnimi osebami za namen izvajanja aktivnosti, določene s pogodbo o sodelovanju,
  • prijava uporabnika na dogodek, ki ga organizira SuReHuB,
  • vaše osebne podatke obdelujemo tudi takrat, ko to od nas zahteva zakon.

SuReHuB od uporabnika zbira zgolj tiste osebne podatke, ki so potrebni za dosego posameznega namena. Vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen pogodbenim partnerjem, če je to potrebno za izvedbo pogodbenih obveznosti

Vaše osebne podatke bomo hranili do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani oz. do preklica vašega soglasja.

Pravico imate do dostopa, popravka, pozabe, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov in ugovora zoper obdelavo, ki temelji na Splošni uredbi o varstvu podatkov.

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:
Janez Furlan s.p.
info@surehub.pro-solution.si